zakładanie spółek

Kto nie może zakładać spółek?

Założenie spółki jednoosobowej w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej nie jest możliwe. Jedna osoba nie może zakładać spółki jednoosobowej. Należy pamiętać o tym, że spółki muszą działać w ramach pewnej działalności gospodarczej, a konkretnie tej każdy z członków musi posiadać swój udział w spółce. Aby ustalić wspólników w spółce muszą oni podać swoje imiona i nazwiska. Jeśli nie posiadają swoich danych, to nie mogą oni być uznani za wspólników. 

Zakładanie spółek – jak mogą być nazywane spółki jednoosobowe?

Spółki jednoosobowe są określane jako spółki osobowe. W odróżnieniu od spółek kapitałowych, spółki osobowe mają ograniczoną odpowiedzialność względem wierzycieli. Jednak w wypadku spółek jednoosobowych wierzyciele mają większe prawa. Assignment oznacza przelew wierzytelności. Assignementoznacza przelew wierzytelności na innego podmiot gospodarczego, które jest zobowiązane do zapłaty. Przelew wierzytelności może nastąpić w wyniku umowy, w wyniku wykonania wierzytelności, w wyniku ugody między wierzycielem a dłużnikiem, w wyniku egzekucji komorniczej, w wyniku przymusu władzy publicznej lub w wyniku wykonania orzeczenia sądu. Wierzytelność może być przelewana wierzycielowi w momencie, w którym wierzytelność powstaje. Wierzyciel może też przelewać wierzytelność w momencie, w którym wierzytelność jest już wykonywana. 

Zakładanie spółek – gdzie dowiemy się więcej informacji ?

Warto pamiętać o tym, że wiele informacji, które możemy znaleźć w Internecie, jest tam wiele stron, a także forów internetowych, na których możemy spotkać się z innymi osobami, które posiadają własne działalności gospodarcze. Przeczytamy tam wiele przydatnych informacji, a także porad dotyczących tego, jak możemy skutecznie założyć własną firmę, jak również jak możemy ją prowadzić. Jeżeli już będziemy wiedzieli jak wypełnić odpowiednie formularze, to wówczas możemy się z nimi udać do urzędu, aby tam złożyć odpowiednie dokumenty. Warto też pamiętać, że jeżeli mamy problem z wypełnieniem wniosku to możemy skontaktować się z kancelarią prawną, która pomoże nam w wypełnieniu wniosku. Warto też pamiętać o tym, że jeżeli chcemy otworzyć własną firmę to musimy się bardzo dobrze nastawić do tego, że czeka nas wiele wydatków.