Przedszkole prywatne Wilanów

Przedszkole prywatne Wilanów – mocne i słabe strony młodych uczniów

Dzieci różnią się od dorosłych uczniów na wiele sposobów, ale istnieją również zaskakujące podobieństwa między uczniami w każdym wieku. W tym rozdziale przedstawiamy kilka spostrzeżeń na temat dzieci jako uczniów. Badanie małych dzieci spełnia dwa cele: ilustruje mocne i słabe strony uczniów uczęszczających do szkół w danym kraju oraz daje wgląd w rozwój nauki, którego nie można zobaczyć, jeśli weźmie się pod uwagę tylko dobrze ugruntowane wzorce uczenia się i wiedzę specjalistyczną.

Nauka poprzez zabawę

W przypadku małych dzieci zabawa jest często zajęciem całego ciała, które pomaga im rozwijać umiejętności, których będą potrzebować w późniejszym życiu. Bieganie, taniec, wspinaczka, turlanie się — wszystkie te czynności sprzyjają rozwojowi mięśni i pomagają w doskonaleniu umiejętności motorycznych. Przedszkole prywatne Wilanów daje okazję, w której dzieci budują również swoje mentalne i emocjonalne mięśnie, tworząc rozbudowane, pomysłowe światy, bogate w system zasad rządzących warunkami zabawy.

Podczas zabawy dzieci uczą się regulować swoje emocje i myśleć przed działaniem. Na przykład, jeśli dziecko udaje Olafa z Krainy Lodu, może udawać, że się rozpływa, kiedy wchodzi do środka lub upierać się, że lubi ciepłe uściski. W każdym przypadku zastanawiają się, jak ich działania będą skorelowane z tym, jak dziecko powinno zachować się w danej sytuacji. To odgrywanie ról pomaga dzieciom budować umiejętności społeczne i pomaga im stać się dorosłymi, którzy są w stanie rozwijać się w różnych środowiskach osobistych i zawodowych.

Dlaczego ważne jest, aby włączyć zabawę do klasy

W środowisku akademickim zabawa może również pomóc dzieciom w nauce i rozwoju. Zabawa inicjowana przez nauczyciela jest bliskim kuzynem uczenia się opartego na dociekaniu. Nasi wczesnoszkolni wychowawcy zadają dzieciom pytania na temat zasad i procesów, które rządzą zabawą, a następnie zachęcają dzieci do nawiązywania kontaktów z szerszym światem dzięki własnej wiedzy.

Kiedy przyjęliśmy podejście oparte na zabawie do łączenia różnych przedmiotów, odkryliśmy, że nauczyciele mogą stworzyć doświadczenie edukacyjne większe niż suma jego części. Uczniowie uczą się umiejętności krytycznego myślenia, rozwijają swoje umiejętności językowe, poszerzają zakres wiedzy i zwiększają świadomość społeczno-emocjonalną – a wszystko to bez świadomości, jak wiele się uczą.