Kordyceps

Kordyceps: działanie i pochodzenie 

Historia Tybetu odnotowuje pierwsze użycie yartsa gunbu w XV wieku. Uważa się, że Cordyceps pochodzi od łacińskiego cord (maczuga), ceps (głowa) i sinesis (z Chin). Owocnik i towarzysząca mu grzybnia kordycepsu były od wieków stosowane w kulturze chińskiej i tradycyjnej medycynie chińskiej. Cordyceps jest ceniony za swoje działanie przywracające energię, promujące długowieczność i poprawiające jakość życia.

Zastosowania i farmakologia

Ocena in vitro i badania kordycepsu i jego składników chemicznych na zwierzętach sugerują potencjalne zastosowania terapeutyczne; jednak pomimo znacznej liczby badań klinicznych przytłaczająca większość miała słabe metodologie. Przeprowadzono bardzo niewiele dużych, randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych (kilka z nich oceniało kordyceps w połączeniu z innymi lekami), w których wydano ostateczne stwierdzenia dotyczące skuteczności kordycepsu przedwcześnie. Odwiedź: https://zdrowozyj.eu/produkt/kordyceps-fohow-sanbao-oral-liquid-eliksir-trzy-klejnoty-feniks/.

Tradycyjnie kordyceps był stosowany w populacji osób starszych w celu poprawy osłabienia, impotencji i zmęczenia związanego ze starzeniem się. Przeprowadzono badania kliniczne wśród osób w podeszłym wieku; jednak metodologia takich badań jest często słabo udokumentowana. Opisano poprawę w zgłaszanych przez siebie objawach, podobnie jak wzrost aktywności dysmutazy ponadtlenkowej krwinek czerwonych i spadek poziomu dialdehydu malonowego. Uważa się, że inne efekty przeciwutleniające, działanie wychwytujące rodniki hydroksylowe i zmniejszenie peroksydacji lipidów są odpowiedzialne za efekty przeciwstarzeniowe, jak również wpływ na układ adrenergiczny i dopaminowy.

Rak

Przeprowadzono liczne eksperymenty z wodnymi i etanolowymi ekstraktami kordycepsu, a także z kordycepiną i oksypiperazynami wyekstrahowanymi z grzybni. Ekstrakty wzmocniły aktywność cytokin i indukowały zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę, zmniejszając w ten sposób proliferację komórek nowotworowych i wydłużając czas przeżycia. Ograniczone badania kliniczne wskazują na subiektywną poprawę objawów, zwiększoną tolerancję na promieniowanie i chemioterapię (prawdopodobnie spowodowaną zwiększoną funkcją odpornościową) oraz zmniejszenie wielkości guza przy jednoczesnym podawaniu kordycepsu.